Sök artikel
  • Varukorgen

  • Innehåller 0 produkter
ålddersgräns

Vad betyder PEGI åldersmärkningen?

Märkningen på ett spel bekräftar dess lämplighet för spelare över en viss ålder. PEGI-märkningen bedömer vilken ålder ett spel är lämpligt för, inte dess svårighetsgrad.

 

pegi 3

PEGI 3

Spel med denna åldersmärkning anses lämpliga för alla åldersgrupper. Lite våld i ett komiskt sammanhang (exempelvis den form av våld som förekommer i tecknade serier som Snurre Sprätt eller Tom & Jerry) är acceptabelt. Barnet ska inte kunna sätta figurer på skärmen i samband med varelser i verkliga livet, utan de ska vara helt fantasibetonade. Spelet får inte innehålla ljud eller bilder som kan vara skrämmande för små barn. Grovt språk får inte förekomma och inte heller scener med nakenhet eller referenser till sexuell aktivitet.
pegi 7

PEGI 7

Alla spel som normalt skulle märkas med 3 men som innehåller scener eller ljud som kan vara skrämmande kan vara lämpliga för denna kategori. Några scener med viss nakenhet kan tillåtas, men aldrig i ett sexuellt sammanhang.
 
pegi 12

PEGI 12

I den här åldersgruppen exponeras spelaren för våld av en lite mer grafisk karaktär som är riktat mot fantasifigurer. Allt våld mot människoliknande figurer eller igenkännliga djur ska fortfarande vara icke-grafiskt. Nakenhet av en något mera grafisk karaktär får visas. Eventuellt grovt språk måste vara av milt slag och får inte innehålla några sexuella svordomar.
pegi 16

PEGI 16

Denna märkning används när en våldsskildring (eller sexuell handling) når en nivå som liknar den man kan vänta sig i verkliga livet. Grovt språk av mer extrem karaktär, användning av tobak eller droger och skildring av kriminella verksamheter kan förekomma i spel märkta med 16.
 
pegi 18

PEGI 18

Vuxenklassificeringen används när våldet når en nivå där det rör sig om grova våldsskildringar eller innehåller inslag av särskilda typer av våld. Grovt våld är det som är svårast att definiera eftersom det i många fall kan vara väldigt subjektivt, men i allmänna ordalag kan det klassificeras som våldsskildringar där tittaren känner avsmak.

Undermärkningar

Med nedan symboler på förpackningens baksida visas de huvudsakliga anledningarna till att ett spel har fått en viss åldersmärkning. Det finns åtta sådana beskrivande symboler:

 

Grovt språk

Grovt språk

Spel som innehåller grovt språk som t.ex. svordomar
Diskriminering

Diskriminering

Spel som innehåller skildringar av någon form av diskriminering eller som kan uppmuntra till diskriminering
Droger

Droger

Spel som refererar till eller skildrar droganvändning
Skräck

Skräck

Spel som kan vara skrämmande för små barn
Spela om pengar

Spel om pengar

Spel som uppmuntrar eller lär ut spel om pengar
Sex

Sex

Spel som skildrar nakenhet och/eller sexuellt beteende eller sexuella anspelningar
Våld

Våld

Spel som innehåller skildringar av våld
Online

Online

Spel kan spelas online