HYRESVILLKOR

 

 

 

lisa

ALLMÄNNA HYRESVILLKOR

Hyresobjekten får icke vidareuthyras, utlånas, pantsättas, överlåtas eller på annat sätt avhändas.

Visning av hyrda filmer för betalande publik eller i offentliga lokaler,
liksom all form av kopiering, är förbjuden och kommer att beivras.

Hyresmannen ansvarar för att hyresobjektet återställes i samma skick, och i samma butik, som vid utlämnandet samt att ev. plomberingar förblir obrutna.

Om hyresobjektet ej återlämnas på avtalad tid utgår en förseningsavgift motsvarande erlagt hyresbelopp. Efter 21 dagar debiteras skadat eller förkommet hyresobjekt till sitt fulla värde, dock högst 500:-.

För att hyra måste du ha fyllt 16 år och ha giltigt legitimation.

Hemmakvälls ansvar för ev. fel i hyresobjekt begränsas till hyresbeloppet, vilket kompenseras med ny kopia eller tillgodokvitto, efter kontroll.

Hemmakväll får genast uppsäga avtalet och låta återhämta den egendom
som omfattas av avtalet under förutsättning:
- att hyresmannen lämnat oriktig uppgift vid avtalets ingående,
- att han underlåtit att betala hyra,
- att avtalet eljest åsidosatts.

Hemmakväll äger rätt att debitera kravkostnader.

KOSTNAD OCH HYRTID

1 film 60kr = 1 dygnshyra

3 filmer 150kr = 1 veckas hyrtid

5 filmer 200kr = 1 veckas hyrtid

5 barnfilmer för 100kr = 1 veckas hyrtid

Förläng hyrperioden en vecka för 10 kronor!

Sveriges bästa lösgodis !